Holding-yhtiö

Holding-yhtiöllä eli hallintayhtiöllä tarkoitetaan yleensä osakeyhtiötä, joka omistaa passiivisesti yhtä tai useampaa toista yhtiötä. Pörssikauppaa tai muuta aktiivista sijoitustoimintaa harjoittavat sijoitusyhtiöt ovat tämän tekstin tarkastelun ulkopuolella.

Holding-yhtiö

Holding-yhtiö

MIKÄ ON HOLDING-YHTIÖ? Holding-yhtiöllä eli hallintayhtiöllä tarkoitetaan yleensä osakeyhtiötä, joka omistaa passiivisesti yhtä tai useampaa toista yhtiötä. Pörssikauppaa tai muuta aktiivista sijoitustoimintaa harjoittavat sijoitusyhtiöt ovat tämän tekstin tarkastelun ulkopuolella. Syy perustaa holding-yhtiö on käytännössä toisen yhtiön osakkeiden omistaminen yhtiön kautta. Miksi sitten hallita listaamattomia osakeomistuksia holding-yhtiön kautta eikä suoraan henkilökohtaisena omistuksena? Holding-yhtiön mielekkyys riippuu useasta tekijästä ja jokaista tilannetta on harkittava erikseen. On tärkeää, että omistaja itse ymmärtää tilanteen ja...

lue lisää
YEL-uudistus 2023

YEL-uudistus 2023

Tekstiä on päivitetty 22.11.2023. Yrittäjän eläkelakiin on esitetty muutosta. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja on mahdollista, että se tulee vielä voimaan 1.1.2023. Käsittelyn tilannetta voi seurata alla olevasta linkistä....

Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

On olemassa sääntö, että jos yli puolet osakeyhtiön osakkeista vaihtaa omistajaa, menetetään vahvistettujen tappioiden verovähennyskelpoisuus tulevista tuloista. Vähennysoikeus menetetään sen tilikauden tappioista, jona omistajanvaihdos tapahtui sekä myös aiemmilta...

Konserniavustus sijoitusyhtiössä

Konserniavustus sijoitusyhtiössä

Mitä on konserniavustus? Verohallinto kuvailee konserniavustusta seuraavasti: “Yritystoimintaa voidaan harjoittaa usean yhtiön muodostamassa konsernissa. Jokaista konserniin kuuluvaa yhtiötä verotetaan itsenäisenä verovelvollisena. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen...

Tavallisen yhtiön kautta sijoittaminen

Tavallisella yhtiöllä tarkoitan osakeyhtiötä, jonka pääasiallinen toiminta on jotain muuta kuin sijoittamista. Puhutaan siis vaikkapa IT-konsultointiyrityksistä tai autokorjaamoista. Omistajat ovat henkilöitä. Esimerkkiyhtiöllä menee niin hyvin, että kaikkien kulujen,...

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus

Puhtailla sijoitusyhtiöillä tai holding-yhtiöillä käyttöomaisuusosakkeet ovat harvinainen näky. Sijoitus- ja holding-yhtiöt voivat kuitenkin omistaa liiketoimintayhtiötä, joka taas voi omistaa toisia liiketoimintayhtiöitä ja luovuttaa tämän toisen liiketoimintayhtiön...

SVOP-rahasto

SVOP-rahasto

Mikä on SVOP-rahasto? Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto on kirjanpidollinen käsite, eikä siis rahasto sanan tavallisessa merkityksessä. SVOP-rahastoon ei kohdistu minkäänlaisia omistuksia, eikä se sijaitse kirjanpidossa edes vastaavien eli...

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos – verohuojennukset

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos – verohuojennukset

Tässä tekstissä käsitellään osakeyhtiön sukupolvenvaihdosta osakkeiden luovutusvoittoverotuksen näkökulmasta: mitä veroseuraamuksia osakkeiden luovutuksesta syntyy ja minkälaisia verohuojennuksia on olemassa. Aloitetaan siitä, että lähtökohtaisesti on olemassa kolme...

Etsitkö tilitoimistoa joka ymmärtää sijoittamisesta?

Uusimmat kirjoituksemme täydentävät Inderesin analyysipalvelua

Selaa aiheittain:

Investco

SIJOITTAJAN TILITOIMISTO

Kirjoittajan pyörittämä tilitoimisto Investco erikoistuu sijoitusyhtiöihin ja holding-yhtiöihin.