Sijoitusyhtiö

Sijoitusyhtiöllä voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa, eikä virallista määritelmää ole olemassa.  Tällä sivustolla sijoitusyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, joka harjoittaa enemmän tai vähemmän aktiivista sijoittamista. Yleisimpiä sijoitusinstrumentteja ovat pörssiosakkeet, rahastot, johdannaiset, kryptovaluutat, listaamattomat osakkeet, asunto-osakkeet ja kiinteistöt.

YEL-uudistus 2023

YEL-uudistus 2023

Tekstiä on päivitetty 22.11.2023. Yrittäjän eläkelakiin on esitetty muutosta. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja on mahdollista, että se tulee vielä voimaan 1.1.2023. Käsittelyn tilannetta voi seurata alla olevasta linkistä....

Sijoitusyhtiöiden tilitoimiston kuulumisia ja rekry

Nyt tulee vähän poikkeuksellisesti kuulumisia kirjoittajan liiketoiminnasta. Olen joutunut taas väliaikaisesti keskittämään ajankäyttöni puhtaasti kirjanpitotyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Jatkossa rekrytointien edetessä aikaa toivottavasti vapautuu taas myös...

Tulolähdejaon poistaminen osa 2 – strategiat

Edellisessä tekstissä kävin läpi lakimuutoksen vaikutukset sijoitusyhtiöille. Se on hyvä lukea ensin ja ottaa esille tätä osaa luettaessa. En kertaa faktoja yhtä yksityiskohtaisesti tässä osassa vaan keskityn vero-optimoinnin strategioihin. Haluan muistuttaa, että...

Tulolähdejaon poistaminen osa 1 – faktat

Eduskunta on hyväksynyt tulolähdejaon poistamiseen liittyvän lakimuutoksen. Muutokset tulevat voimaan 2020 verotukseen, vuosi 2019 mennään siis vielä vanhalla kaavalla. Lakimuutos on laajempi kuin ensin ajattelisi ja sillä on monia vaikutuksia. Olen tähän tekstiin...

Ulkomaisten osinkotuottojen lähdeverot

Ulkomaisten osinkotuottojen lähdeverot

Ulkomailta saaduista osingoista peritään maksajamaassa useimmiten lähdeveroa. Yleensä pidätys on 15% osingon määrästä, joskus enemmän. Lähdevero pidätetään automaattisesti samalla hetkellä kun osinko tulee tilille. Suomen verottaja hyvittää tuloverotuksessa 15%:iin...

Usean omistajan sijoitusyhtiö – omistusmuutokset

Olen tähän mennessä kirjoittanut lähinnä yhden henkilön omistaman sijoitusyhtiön näkökulmasta. Asiat, joita tulee ottaa huomioon, lisääntyvät merkittävästi kun omistajia on useampia. Selvästi eniten miettimistä aiheuttaa omistajien tasapuolisuuden varmistaminen....

Johdannaiskaupan verotus: henkilö vs yhtiö

Jos teet johdannaiskauppaa henkilösijoittajana, saattaa sinulle tulla yllätyksenä, että tappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia vain tietyissä, voisi jopa sanoa harvemmissa tapauksissa. Sama koskee yhtiöitä, joilla arvopaperikauppaa ei lueta yhtiön...

Arvopaperikaupan kirjanpito: rahoitusomaisuus

Arvopaperikaupan kirjanpito: rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuus kuuluu vaihto-omaisuuden tavoin taseen vaihtuviin vastaaviin. Kirjanpitolaissa rahoitusomaisuutta luonnehditaan seuraavasti: “Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat.” (KPL 4:4§). Lain mukaan...

Arvopaperikaupan kirjanpito: vaihto-omaisuus

Arvopaperikaupan kirjanpito: vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus kuuluu taseen vaihtuviin vastaaviin. Kirjanpitolaki luonnehtii omaisuuslajia seuraavasti: “Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.” (KPL 4:4) Yksi mahdollisuus käsitellä...

Arvopaperikaupan kirjanpito: johdanto

Aloitan tänään moniosaisen kirjoitussarjan arvopapereiden käsittelystä kirjanpidossa ja veroilmoituksessa. Aiheen ymmärtäminen on arvokasta tietoa yhtiötoimintaa ja verotusta suunniteltaessa ja toki silloin jos kirjanpidon tekee itse. Veroilmoituksen...

Osakaslaina

Osakaslaina

OSAKASLAINA OSAKKAALTA YHTIÖLLE Osakaslaina eli laina osakkaalta yhtiölle on SVOP-rahaston ohella toinen yleisimmistä tavoista rahoittaa omaa yhtiötä. Osakaslaina tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että osakas siirtää yhtiön tilille rahaa ja yhtiön sekä osakkaan...

SVOP-rahasto

SVOP-rahasto

Mikä on SVOP-rahasto? Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto on kirjanpidollinen käsite, eikä siis rahasto sanan tavallisessa merkityksessä. SVOP-rahastoon ei kohdistu minkäänlaisia omistuksia, eikä se sijaitse kirjanpidossa edes vastaavien eli...

Omaisuuden siirtäminen yhtiöön

Omaisuuden siirtäminen yhtiöön

Kun yhtiö on perustettu ja sijoittaminen sen kautta olisi ajankohtaista, miten toimitaan käytännössä? Sijoitusyhtiön perustajilla on tavallisesti sijoitusomaisuutta omissa nimissään, jotka halutaan mahdollisesti siirtää yhtiöön, tai käteistä omissa nimissä, jota...

Sijoitusyhtiön voitonjaon verosuunnittelua

Kun yhtiö tekee voittoa ja tilille kertyy rahaa, on raha yhtiön, ei omistajien. On olemassa keinoja, enemmän ja vähemmän verotehokkaita, joiden avulla varoja voidaan jakaa omistajille. On järkevää tehdä heti alussa suunnitelma voitonjaolle, ettei omaisuutta kerrytä...

Sijoitusyhtiön verotuksen perusteet

Tänään johdattelen lukijoita osakeyhtiön verotukseen sijoitustoiminnan näkökulmasta. Seuraavassa vertailen osakeyhtiön ja yksityishenkilön verotusta sijoitustuottojen osalta. Arvopapereiden luovutusvoitot OY 20% yhteisövero Henkilö 30/34% pääomatulovero Listatuista...

Mitä tarkoitetaan sijoitusyhtiöllä?

Sijoitusyhtiö on käsitteenä laaja ja sillä saatetaan tarkoittaa kaikenlaisia yhtiöitä, jotka jotenkin liittyvät sijoittamiseen. Tässä blogissa sijoitusyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka päätoimena on yhtiön oman varallisuuden sijoittaminen. Rahastoyhtiöt ym, jotka...

Etsitkö tilitoimistoa joka ymmärtää sijoittamisesta?

Uusimmat kirjoituksemme täydentävät Inderesin analyysipalvelua

Selaa aiheittain:

Investco

SIJOITTAJAN TILITOIMISTO

Kirjoittajan pyörittämä tilitoimisto Investco erikoistuu sijoitusyhtiöihin ja holding-yhtiöihin.