Mikä on SVOP-rahasto? Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto on kirjanpidollinen käsite, eikä siis rahasto sanan tavallisessa merkityksessä. SVOP-rahastoon ei kohdistu minkäänlaisia omistuksia, eikä se sijaitse kirjanpidossa edes vastaavien eli...