Ulkomaisten osinkotuottojen lähdeverot

mennessä | loka 2, 2018 | Sijoitusyhtiö | 12 Kommentit

Ulkomailta saaduista osingoista peritään maksajamaassa useimmiten lähdeveroa. Yleensä pidätys on 15% osingon määrästä, joskus enemmän. Lähdevero pidätetään automaattisesti samalla hetkellä kun osinko tulee tilille.

Suomen verottaja hyvittää tuloverotuksessa 15%:iin asti lähdeveroja, jos ne on pidätetty sellaisen maan osinkotuloista, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Huomioitavaa on se, että maa määrittyy sen perusteella, minne yritys on rekisteröity, eikä sen perusteella, minkä maan pörssissä osake on listattu. Laskennasta tarkemmin seuraavissa esimerkeissä. Hyvitys tulee anoa yhteisön veroilmoituksen yhteydessä liitelomakkeella 70: ”Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi”. Hyvitystä verotukseen ei saa, jos tilikausi on tappiollinen tai voitolliselta tilikaudelta ei tule veroja maksettavaksi vanhojen vahvistettujen tappioiden vuoksi. Käyttämättömät hyvitykset jäävät muistiin ja ne voi anoa seuraavan viiden verovuoden sisällä.

SKENAARIOT

Tilanne 1: optimi

 • Pidätys on 15%.
 • Suomella on maan kanssa verosopimus.

-> Haetaan hyvitystä Suomen verottajalta veroilmoituksen yhteydessä.

ESIM 1. Ulkomailta tulee osinkoa bruttona 1000e, josta pidätetään 15% ja yrityksen tilille tulee 850e. Yritys anoo hyvitystä Suomen verottajalta 15% osalta. Kun yhteisöveroprosentti on 20, maksaa yritys osingoista vielä 5%(20-15) veroa eli vielä 50e. Tällöin veroja tulee maksettua yhteensä 200e eli yhteisöveroprosentin mukainen 20%.

Tilanne 2: lähdeveroja on pidätetty yli verosopimuksen – ylittävää osaa voi anoa takaisin kohdemaasta

 • Pidätys on yli 15%, usein luokkaa 30%.
 • Suomella on maan kanssa verosopimus.

-> Haetaan hyvitystä Suomen verottajalta 15% osalta, koska enempää ei saa. Kuitenkin 15% ylittävää osuutta voi anoa takaisin kohdemaasta. Tähän löytyy ohjeita googlaamalla. Prosessi voi olla melko työläs, mutta maiden välillä on eroja – ihan pieniä ylityksiä ei kannattane kuitenkaan lähteä anomaan. Jos ylitystä ei anota takaisin, kirjataan se kirjanpidossa lähdeveroihin, jota ei saa veroilmoituksella vähentää verotettavasti tulosta. 

ESIM 2. Ulkomailta tulee osinkotuloa bruttona 1000e, josta pidätetään 30% ja yrityksen tilille tulee 700e. Yritys anoo hyvitystä Suomen verottajalta 15% osalta. Kun yhteisöveroprosentti on 20, maksaa yritys osingoista vielä 5%(20-15) veroa eli vielä 50e. Tällöin veroja tulee maksettua yhteensä 350e eli 35%. Ulkomailta voi anoa ylimääräisen 15% eli 150e takaisin, jolloin kokonaisveroprosentiksi muodostuu yhteisöveroprosentti 20.

Tilanne 3: lähdeveroja ei saa ollenkaan hyvitetyksi

 • Koko pidätys koituu yrityksen (verovähennyskelvottomaksi) kuluksi, koska Suomen verottaja ei hyvitä mitään.
 • En ole kuullut, että verosopimuksettomasta maasta olisi saatu palautettua lähdeveroja. Tähän pyytäisin lukijoilta kommentteja.

-> Ei toimenpiteitä

ESIM 3. Ulkomailta tulee osinkotuloa bruttona 1000e, josta pidätetään 10% ja yrityksen tilille tulee 900e. Tällöin yritys maksaa osingoista veroa 1000e osalta eli 200e ja lisäksi ulkomaille pidätetty 100e menee kankkulan kaivoon. Käteen jää näin 700e.

LÄHDEVEROJEN HYVITYKSEN MAKSIMIMÄÄRÄ

Ikävä ja ehkä harvoin tiedostettu yksityiskohta hyvityksen laskemisessa on hyvityksen maksimimäärä, joka on suhteutettu ulkomaan tuloihin eli sijoitusyhtiössä käytännössä juuri ulkomaan osinkotuloihin. Otetaan esimerkki. Yhtiö saa ensimmäisenä tilikautenaan 20.000€ ulkomaan osinkotuloja, joista pidätetään 3.000€ lähdeveroja. Kokonaisuutena tilikauden tulos +-0, jolloin lähdeverot 3.000€ jäävät vähennettäviksi seuraavilta tilikausilta. Toisena tilikautena verotettavaa tulee 100.000€, mutta ulkomaan osinkotuloja oli tänä vuonna vain 10.000€, josta lähdeveroja on pidätetty 1.500€. Yhteisöveron määrä ennen lähdeverojen vähentämistä olisi siis 20.000€. Katsotaan laskurilla, voidaanko koko 3.000€+1.500€=4.500€ lähdevero saada hyvitetyksi. Kaava on:

(20.000€ x 10.000€) / 100.000€ = 2.000€

Huomataan, että 4.500€ lähdeveroista saadaan tällä tilikaudella hyvitetyksi vain 2.000€ ja loput 2.500€ jäävät odottamaan seuraavia tilikausia. Hyvitykset käytetään kuitenkin vanhimmasta alkaen, joka helpottaa viiden vuoden vanhentumisaikaa. Jos ulkomaan osinkotulot olisivat toisella tilikaudella olleet samat kuin ensimmäisellä eli 20.000€, olisi saatu hyvitykseen 4.000€/4.500€ eli melkein kaikki. Huomioitavaa on siis se, että jotta tappiollisesta tilikaudesta hyvittämättä jääneet lähdeverot saadaan hyvitetyksi, täytyy olla ulkomaan tuloja myös jatkossa. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että samat säännöt pätevät henkilöverotukseen.

VOIMASSA OLEVAT VEROSOPIMUKSET

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49062/voimassa_olevat_verosopimukse/

sijoitusyhtio.net

Sijoittajan asialla

Etsitkö tilitoimistoa joka ymmärtää sijoittamisesta?

Uusimmat kirjoituksemme täydentävät Inderesin analyysipalvelua

Selaa aiheittain:

Investco

SIJOITTAJIEN TILITOIMISTO

Kirjoittajan pyörittämä tilitoimisto Investco erikoistuu sijoitusyhtiöihin ja holding-yhtiöihin.

12 Kommentit

  • Kiitos olennaisesta tarkennuksesta, tämä meni tuota kirjoittaessa ohi.

   Vastaa
 1. Hei!

  Sellaista mietin oman osakeyhtiön osalta, että ensimmäisenä vuonna kun tulot näyttävät olevan samaa luokkaa kuin sijoitustoiminnan kulut (mm. sijoitustarkoitukseen otettu laina, yrityksen LEI-tunnus, välityspalkkiot ja valuutanvaihdon kulut) niin jos näitä vähentämällä päätyy nollille niin onko mahdollista karhuta osingoista maksettu ennakonpidätys takaisin? Ja toimiiko tämä myös ulkomaisten (erit. USA) osinkojen kanssa?

  Vastaa
   • Kiitos nopeasta vastauksesta! Kysyisin vielä varmistaakseni, että korvaako verottaja tuossa siis kahdenkertaisen verotuksen vai ulkomaisen ennakonpidätyksen? Eli jos saan esim. USA:sta osinkotuloja 800e ja tilikauden kulut ovat 775e niin tilikauden voitoksi jää 25e. USA:n veroviranomainen ottaa osingosta 15% ennakonpidätyksen eli 120e niin voinko anoa tästä hyvitystä niin että maksan lopulta veroa vain tuon 25e osalta? Vai voinko anoa ainoastaan Suomen valtiolta palautusta kahdenkertaisesta verotuksesta eli etten maksa osingoista lopulta myös täällä sitä yrityksen 20% tuloveroa tuon 15%:n päälle.

    Vastaa
    • Ei ole tainnut tulla tuollaista tilannetta vastaan, mutta uskoisin asian menevän seuraavasti. Yhtiön vero 25e voitosta tilikautena olisi 20% eli 5e. Suomen valtio hyvittää tuosta 120e anomuksesta kyseisenä tilikautena 5e ja loput 115e jäävät muistiin ja voidaan anoa uudestaan seuraavana voitollisena tilikautena.

     Vastaa
     • Sen puolesta tämän pyörittely onkin tuottanut hieman päänvaivaa kun tämän tyylistä tilannetta ei ole vielä tullut vastaan. Jotenkin toivoin asian menevän niin, että koska tilikauden voitto on tuossa tilanteessa 25e niin voisin saada USA:n verottajalta takaisin 115e eli verot menisi lopulta vain tilikauden voitosta (25e). Mutta tarkoituksena parantaa tulosta ensi kaudelle, joten jos tapaus etenee kertomasi mukaan niin ensi vuonna hyödynnän sitten tuon lopun.

     • Nyt tuli päätös, jossa selvyyttä asiaan. Verohallinnon päätös:

      Olette antanut lomakkeen 70, jonka mukaan yhtiö on saanut verovuonna 2018 osinkotuloa Ruotsista yhteensä 13817,01 euroa. Tulosta on maksettu veroa 15 % eli 2072,64 euroa. Verovuonna 2019 osinkotuloa on saatu 5437,70 euroa, josta lähdeveroa on pidätetty 15 % eli 815,65 euroa.

      Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 387543,02 euroa verovuonna 2019. Tuloksesta on vähennetty edellisten vuosien vahvistettuja tappioita 179752,01 euroa. Suomeen maksettavan veron määrä on 42250,47 euroa. Ulkomaisen veron hyvitys ei voi olla enemmän kuin vieraista valtioista saaduista tuloista Suomessa maksettavien verojen määrä. Enimmäishyvitys lasketaan seuraavan laskentakaavan perusteella tulolähteen vero x vieraista valtioista saadut veronalaiset tulot yhteensä tulolähteen verotettava tulo Yhtiön enimmäishyvityksen määrä vuonna 2019 on
      (42250,47 x 5437,70) / 207791,01 = 1105,66 euroa

      Yhtiölle voidaan hyvittää ulkomaille maksettuja veroja vuonna 2019 yhteensä 1105,66 euroa. Vähentäminen aloitetaan vuoden 2018 lähdeverosta, jota jää siis hyvittämättä 966,98 euroa. Vuonna 2019 maksettu lähdevero jää kokonaan hyvittämättä. Hyvittämättä jäänyt määrä voidaan vähentää verotuksessa samaan tulolähteeseen kuuluvasta tulosta määrättävistä veroista seuraavan viiden verovuoden aikana. Yhtiön on vaadittava hyvittämättä jääneiden verojen kaksinkertaisen verotuksen poistamista tulevien vuosien verotuksen toimittamisen yhteydessä.

   • Miten tuossa tilanteessa 1 menee kirjanpidon tiliöinnit sijoitusyhtiössä
    esim. mikä summa kirjataan tuloslaskelmaan ja mille tilille, ja mille tileille kirjataan maksettu lähdevero ja verottajalle myöhemmin maksettava 5%-yksikön lisävero ?

    Vastaa
    • Hei

     Kirjaan tilikauden aikana maksetut ennakonpidätykset taseeseen verosaamisiin (1761) kokonaisuudessaan. Tilinpäätösvaiheessa tuloverojaksotusta tehdessä verosaamisia puretaan hyvityksen maksimimäärän verran tuloslaskelman veroihin (9930). Selventääkö tämä?

     Vastaa
 2. Hei!

  Kuinka ulkomaisen osakeyhtiön jakamasta osingosta peritty lähdevero tulisi merkitä osakeyhtiön kirjanpitoon? Tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen, joten hyvitystä ei vielä tälle vuodelle voi hakea. Osinkojen lähdevero on 15%. Käytössä Tilitin-ohjelma.

  Kiitoksia!

  Vastaa
  • Hei!

   Itse olen kirjannut käyttämättömät hyvitykset ryhmään ”Muut saamiset”. Jos on peritty enemmän kuin verosopimuksen mukaan hyvitettävä määrä, on yli menevä osa hyvä erotelle eri tilille.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vastaavia artikkeleita

Uudet tekstimme julkaistaan inderes.fi:ssä

Uudet tekstimme julkaistaan inderes.fi:ssä

Uudet kirjoituksemme täydentävät jatkossa Inderesin analyysipalvelua ja julkaistaan inderes.fi:ssä. Ensimmäiset tekstit käsittelevät tuttuja aiheita holding- ja sijoitusyhtiön verotukseen ja kirjanpitoon liittyen, joskin uudesta näkökulmasta. Myöhemmät tekstit tulevat...

YEL-uudistus 2023

YEL-uudistus 2023

Tekstiä on päivitetty 22.11.2023. Yrittäjän eläkelakiin on esitetty muutosta. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja on mahdollista, että se tulee vielä voimaan 1.1.2023. Käsittelyn tilannetta voi seurata alla olevasta linkistä....

Kuolinpesä – listaamattomien osakkeiden myynti

Vieraskirjoittaja Jaakko JääskeläOstaja-Invest Oy (ostammeosakkeita.fi)   Mukavaa kevään alkua blogin lukijoille! Tämän kertaisen kirjoituksen tavoite on auttaa kuolinpesien (puhekielessä usein perikuntien) osakkaita ymmärtämään, miten listaamattomien...