SVOP-rahasto

mennessä | helmi 26, 2017 | Holding-yhtiö, Sijoitusyhtiö, Voitonjako | 48 Kommentit

Mikä on SVOP-rahasto?

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto on kirjanpidollinen käsite, eikä siis rahasto sanan tavallisessa merkityksessä. SVOP-rahastoon ei kohdistu minkäänlaisia omistuksia, eikä se sijaitse kirjanpidossa edes vastaavien eli omistusten puolella. SVOP-rahasto on siis kirjanpidollinen erä taseen vastattavaa puolella ja tarkemmin oman pääoman puolella.

SVOP-rahasto on verrannollinen osakepääomaan, mutta sillä erotuksella, että osakepääoman ollessa sidottua, SVOP on vapaata. Vapaus tarkoittaa sitä, että SVOP-rahastosta voidaan jakaa varoja, toisin kuin sidotusta omasta pääomasta. Tavallisesti varoja jaetaan osinkoina, mutta tiettyjen edellytysten täyttyessä yhtiö voi palauttaa SVOP-rahastoon tehtyjä sijoituksia sijoituksen tekijöille pääoman palautuksena ilman osinkoverotusta.

Sijoitukset SVOP-rahastoon

Vastikkeeton tai vastikkeellinen

Sijoitus SVOP-rahastoon voi olla vastikkeeton eli yhtiö ei anna mitään sijoittajalle tai vastikkeellinen eli yhtiö antaa sijoitusta vastaan sijoittajalle yhtiön osakkeita. Vastikkeeton SVOP-sijoitus on yhden omistajan osakeyhtiössä näppärä vaihtoehto osakaslainalle, koska se nostaa yhtiön nettovarallisuutta ja näin mahdollistaa korkeammat huojennetut osingot. Jos omistajia on useampia, ovat vastikkeettomat SVOP-sijoitukset mielestäni järkeviä vain, jos kaikki omistajat tekevät sijoitukset samassa suhteessa kuin omistavat yhtiötä. Jos halutaan, että sijoitussummat poikkeavat sen hetkisistä omistusosuuksista, on ratkaisu luoda osakeannissa SVOP-sijoituksia vastaan yhtiöön uusia osakkeita ja myydä niitä sijoittajille käypään hintaan, jolloin sijoitussummien ja omistusten välillä säilyy automaattisesti tasapaino.

Sijoitettava omaisuus

Yleisin olomuoto on raha eli yhtiön tilille siirretään rahaa ja sitä vastaan kirjanpidossa muodostuu SVOP-rahastoon erä. Yhtiö antaa sopimuksen mukaan sijoitusta vastaan osakkeita tai vastikkeettomassa sijoituksessa ei anna.

Voi olla myös niin, että osakeyhtiön ainut omistaja on aikaisemmin lainannut yhtiölle rahaa, mutta nyt haluaakin että saamisensa yhtiöltä muutetaan SVOP-sijoitukseksi, jolloin yhtiön nettovarallisuus nousee. Tämä onnistuu lainanantajan ja yhtiön välisellä sopimuksella. Puhutaan lainan konvertoinnista.

Apporttisiirto taas kuvaa sitä, että yhtiöön siirretään muuta omaisuutta kuin rahaa eli apporttiomaisuutta. Sijoitusyhtiöissä apportti on yleensä jokin muu kuin pörssinoteerattu omaisuuserä kuten asunto-osake, kiinteistö, listaamaton osake, laina- tai rahastosijoitus.

Varojen jakaminen SVOP-rahastosta

SVOP-rahastosta voidaan jakaa varoja yhtiökokouksen päätöksellä. Oletus on, että kun varoja jaetaan, jaetaan niitä yhtiön osakeomistusten suhteessa.

Verotusmielessä oletus on, että palautukset SVOP-rahastosta verotetaan osinkona. Jos tästä haluaa poiketa eli palauttaa varoja verottomasti pääomanpalautuksena, on pystyttävä esittämään luotettava selvitys seuraavista asioista:

 • Palauttava yhtiö on listaamaton yhtiö
 • Varoja palautetaan samoille tahoille, jotka ovat tehneet sijoitukset
 • Varat palautetaan 10 vuoden kuluessa sijoituksesta

Jotta pystyy selvittämään yllä mainitut asiat luotettavasti, on suositeltavaa pitää yksityiskohtaisesti kirjaa kaikista SVOP-sijoituksista ja -palautuksista.

LÄHTEET

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60520/vapaan-oman-p%C3%A4%C3%A4oman-rahaston-varojenjako-verotuksessa3/#3.3-varojenjaon-k%C3%A4sitteleminen-luovutuksena

sijoitusyhtio.net

Sijoittajan asialla

Etsitkö tilitoimistoa joka ymmärtää sijoittamisesta?

Uusimmat kirjoituksemme täydentävät Inderesin analyysipalvelua

Selaa aiheittain:

Investco

SIJOITTAJIEN TILITOIMISTO

Kirjoittajan pyörittämä tilitoimisto Investco erikoistuu sijoitusyhtiöihin ja holding-yhtiöihin.

48 Kommentit

 1. Olen kirjanpitäjänä yrityksessä (listaamaton) joka perustettiin syksyllä 2014, jolloin henkilöomistajat tekivät sijoituksen svop-rahastoon. Viime keväänä (kevät 2017) nämä henkilöomistajat nostivat yhtiökokouksen päätöksellä osan svop-sijoituksestaan. Ymmärsinkö oikein: tuosta palautuneesta sijoituksesta ei tarvitse pidättää ennakonpidätystä eikä antaa osinkojen vuosi-ilmoitusta, koska sitä ei käsitellä osinkona?

  Vastaa
 2. Olen toinen osapuoli kahden miehen osakeyhtiössä ja tarkoituksena olisi tehdä sijoitus SVOP-rahastoon. Näetkö siis jotenkin ongelmallisena kirjanpidon vai jonkun muun kannalta sen, että nyt esimerkiksi omassa tapauksessani haluamme molemmat osakkeenomistajat sijoittaa SVOP-rahaston kautta? Arvostaisin todella paljon jos vastaisit 🙂

  Vastaa
  • Moi!

   Kirjanpidon kannalta tuskin on ongelmia. Mitä miettisin tuossa, on tasapuolisuuden varmistaminen osakkaiden välillä. Ajattelitteko luoda uusia osakkeita, joita saisitte SVOP-sijoitusta vastaan VAI tehdä vastikkeettomat sijoitukset ilman uusia osakkeita?

   vaihtoehto a) Luotte uusia osakkeita sen verran, että niiden todellinen arvo vastaa SVOP-sijoitusta. Nämä osakkeet siis ostetaan yhtiöltä ja ostohinnat kirjataan SVOP-rahastoon.

   vaihtoehto b) Teette vastikkeettomat sijoitukset SVOP-rahastoon osakeomistustenne suhteessa. Jos joskus palautatte SVOP-sijoituksia takaisin, olisi tasapuolisuuden nimissä reilua, että molemmille palautetaan taas omistustenne suhteessa ja yhtä aikaa. Jos palautatte eri aikaan tai eri suhteessa, muodostuu epätasapuolinen tilanne, koska toisella on silloin enemmän rahaa kiinni yrityksessä kuin toisella, taas omistussuhteisiin verraten.

   Saiko tästä mitään selkoa?

   Vastaa
   • Hei! Kiitos ehdotuksista 🙂 Olemme keskenämme sopineet, että sijoitamme molemmat aikalailla yhtä paljon yhtiön SVOP-rahastoon, jolloin SVOP-sijoituksia palautettaessa saisimme molemmat yhtä paljon takaisin, eikä toinen hyötyisi toisen suuremmasta sijoituspanoksesta. Toki tämä perustuu luottamukseen, mutta voimme tarvittaessa toki tehdä sitovampiakin sopimuksia asian suhteen.

    Vastaa
 3. Terve!
  Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta!

  SVOP-rahasto näyttäytyy tehokkaana keinona siirtää varallisuutta yritykseen, ja tätä kautta muille osakkaille.

  Mikä on näkemyksenne tilanteesta, jossa esimerkiksi osakas A (20% omistus yhtiöstä) tekee yhtiöön ison vastikkeettoman pääomasijoituksen (100 kEUR). Jos osakas B omistaa 80% yhtiöstä, eikö tässä tapauksessa osakas B ole oikeutettu saamaan 80% (80 kEUR) pääomanpalautuksena (toki verotettuna osinkona)? Onko tällaisessa tilanteessa vastikkeeton pääomasijoitus nähtävissä tehokkaana tapana siirtää varallisuutta muille osakkaille (vrt. 7,5% efektiivinen vero 8% nettovarallisuuteen verrattaessa vs. esim. lahjavero)?

  Miten tilanne muuttuu, jos sijoituksen tekijä ei ole ollenkaan ko. yhtiön osakas?

  Vastaa
  • Kiitos, mielenkiintoinen kysymys, enpä ole juuri näin asiaa ajatellut! Osakeyhtiölakiin liittyvät aiheet alkavat olla oman asiantuntemuksen rajamailla ja käännynkin yleensä tutun lakiasiantuntijan puoleen näissä kysymyksissä. Voin toki ajatella ääneen.

   Olen samoilla linjoilla kanssasi. Kun SVOP-sijoitus yhtiöön tehdään, raha kuuluu sen jälkeen yhtiölle ja yhtiöhän omistetaan osakeomistusten suhteessa. Tämän takia ”ylimääräisten” SVOP-sijoitusten kanssa kannattaa olla tarkkana ja velkakirja saattaakin olla usein selkeämpi, ellei siis tarkoitus ole siirtää varallisuutta.

   Sitten varsinaiseen kysymykseen eli jos halutaankin siirtää omaisuutta. Valitettavasti en ole kuullut vastaavista tapauksista, enkä osaa vastata sen tarkemmin, mutta voin yrittää selvitellä asiaa. Veikkaisin, että jos syytä epäillä veronkiertoa, verottaja arvioi tilannetta. Jos sitten päättää, että järjestelyn tarkoitus on kiertää perintöveroa, niin langettaa perintöveron maksuun. Etenkin suuri vastikkeeton sijoitus taholta, joka ei ole yhtiön osakas, saattaa herättää epäilyksiä, ellei sijoittajan voida katsoa hyötyvän sijoituksesta jotenkin.

   Kuinka verotehokas tapa tuo sitten on siirtää varallisuutta ja miten verottaja asian näkee on toinen kysymys. Osinkoa saa kevyesti kuitenkin vain 8% nettovarallisuudesta ja jos yhtiö puretaan tai myydään, maksetaan voitosta pääomatulovero. Pienissä summissa perintöverotus on aika kevyttä, toki suuremmissa summissa tilanne muuttuu.

   Vastaa
   • Hei!

    Kiitos vastauksestanne!

    Hyviä huomioita. Kyseisestä tilanteesta ei taida olla KHO:n ennakkotapauksia, joten täysin yksiselitteistä tulkinta ei ole. Asia vaatii tarkempaa pohdintaa.

    Vastaa
    • Moi, vastaa ihmeessä tänne jos saat jotain uutta tietoa.

     Vastaa
 4. Osaatko sanoa, että miten käytännössä tuo selvittäminen tapahtuu varojen palauttamisen yhteydessä? Pitääkö olla siis joku kirjallinen sopimus yhtiön ja itseni välillä, jos nyt vaikka haluan tehdä vastikkeettoman sijoituksen svop-rahastoon? Luin osakeyhtiölakia, ja sieltä ei silmään sattunut mitään tarkempaa mainintaa millainen sopimuksen tulisi olla.

  Vastaa
  • Minullakaan ei ole tiedossa tarkempaa ohjetta. Suosittelen tekemään kirjallisen dokumentin.

   Vastaa
 5. Moi, kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta.

  Meillä on yhtiö A jonka omistus on 98% minulla ja vaimollani 2% osakkeista. Sekä tyttärilläni on yhtiö B, jonka omistavat puoliksi, eli kumpikin 50% osakkeista.

  Perustimme vuonna 2013 osakeyhtiön C. Ko. yhtiön omistaa yhtiö A: 50% ja yhtiö B: 50%. Omapääoma 2500 euroa ja heti perustamisen jälkeen yhtiöt A ja B teki siirrot yhteisellä sopimuksella SVOP:iin. Kumpikin 100.000 euroa, eli yhteensä 200.000 euroa. Yhtiöllä on liiketoimintana verkkokauppa sekä sijoitustoimintaa. Sijoitimme lähes kaikki yhtiön rahat asuntoihin/liiketiloihin/osakkeihin, koska verkkokaupan investoinnit olivat vain muutamia tuhansia euroja. Nyt vuonna 2018 olemme myyneet kaikki sijoitus asunnot/liiketilat/osakkeet pois. Emme ole jakaneet yhtiöstä yhtään osinkoa omistaja yhtiöille koko aikana, vaan olemme sijoittaneet tulleet voittovarat edelleen.

  Nyt yhtiössämme on nyt yli 450.000 euroja voitonjakokelpoisia varoja. Nyt tilikauden jälkeen ajattelimme nostaa sieltä osinkoa yhteensä 400.000 euroa omistajayhtiöille A ja B. Silloin omaa pääomaa jää yhtiöön yli 50.000 euroa, joten emme vaaranna yhtiön verkkokauppa liiketoiminnan maksuvalmiutta.

  Omistamme yhtiöt A ja B henkilöinä, niin ko. osingolla kartutamme niiden yhtiöiden omaa pääomaa, jolloin saamme kevyellä verotuksella nostaa enemmän osinkoa yhtiöiden A ja B henkilöomistajille.

  Osingon maksun jälkeen SVOP siirrot näkyy edelleen meidän omistaja yhtiöiden A ja B kirjanpidossa. Jos osingon maksun jälkeen myymme yhtiön C:n koko osakekannan hintaan 250.000 euroa. SVOP siirrot ovat omistajayhtiöissä A ja B ns. hankintahintaa osakkeista, jolloin kumpikin omistajayhtiö A ja B maksaa veroa 25.000 eurosta?

  Tulkitsinko mielestäsi lait ja asetukset oikein?

  Vastaa
  • Moi, hyvä kysymys! Tilanne on taseen vastattavissa: kertyneet voittovarat 250k ja SVOP 200k. Jos jaatte osinkoa, em. tase-eriä tulee tyhjentää saman verran. Käsittääkseni voittovarat eivät saa mennä miinukselle osingonjaon vuoksi, koska tulee jakaa jakokelpoisia varoja. Täten saatte käytännössä päättää jätättekö 50k voittovaroihin vai SVOPpiin. Tapauksessanne, kun omistajat ovat yhtiöitä, ei taida olla merkitystä tyhjentääkö SVOPpia osinkona vai palautuksena, koska veroja ei mene.

   Vastaa
 6. Pitääkö jokaisesta SVOP-sijoituksesta tehdä hallituksen päätös? Puhutaan siis käytännössä yhden omistajan yrityksestä, joten en tuolle päätökselle näe mitään syitä. Monessakin artikkelissa vain mainitaan tällaisesta päätöksestä.

  Vastaa
 7. Samaa olen miettinyt itse, eikä minulla tähän sen parempaa totuutta ole. Olen toteuttanut asian niin, että hallitus päättää tilikauden alussa ottaa vastaan svop-sijoituksia tietyltä henkilöltä koko tilikauden ajan.

  Vastaa
 8. Voiko rahastoon siirtää omia pörssiyhtiöiden osakkeita eli arvo-osuustililtä toiselle ?

  Vastaa
  • Kiitos kysymyksestä. Voitko tarkentaa ja antaa vaikka esimerkin?

   Vastaa
 9. Olen pyörittänyt kymmenisen vuotta oman päivätyön ohella sivutoimista osakeyhtiötä, jolla teen pieniä konsulttikeikkoja. Nettovarallisuutta on kertynyt yritykseen sellaiset 120k, josta olen nostanut tuon 8.5% osinkoina vuosittain eli noin 10ke.

  Onko niin, että jos sijoitan tuonne vaikkapa 120ke firman svop-rahastoon, niin nettovarallisuus kasvaa sitten saman verran ja voin nostaa matalammin verotettuja osinkoja sitten vastaavasti enemmän eli 8.5% uudesta nettovarallisuudesta?

  (Ajattelin lähinnä niin, että voisin nostaa yrityksestä enemmän ja enemmän kevyemmin verotettuja osinkoja, jotka voisin sitten sijoittaa aina uudelleen yritykseen ja lopulta nostaa 10v sisällä svop-rahastoon sijoittamani rahat, kun tase koostuu suhteessa enemmän ja enemmän svop-osuudesta.)

  Vastaa
   • Kiitokset vahvistuksesta. Tämähän käytännössä mahdollistaa sellaisen kikkailun, että sijoittaa omaa rahaa juuri ennen tilinpäätöstä svop-rahastoon ja nostaa ne pois aina tilinpäätöksen jälkeen, jotta nettovarallisuus saadaan tilinpäätöshetkellä korkeammaksi ja sitä kautta matalasti verotettuja osinkoja ulos.

    Käytännössä siis yrityksen ei enää tarvitse välttämättä itse kasvattaa nettovarallisuutta, jos SVOP -rahastoon on vain mahdollisuus ”lainata” isompi summa rahaa, jolla osingot saadaan halvalla ulos.

    Olenko nyt ymmärtänyt asian oikein vai onko verottajalla jokin linjaus siitä, tuleeko SVOP -rahastoon sijoitettavan pääoman olla jotenkin pysyvämmin tai pidempään yrityksessä tai osana yrityksen liike- tai sijoitustoimintaa? Miten tätä valvotaan vai onko tässä nyt vain luotu porsaanreikä tällaiselle kikkailulle?

    Vastaa
    • Olet oikeassa, tällainen porsaanreikä avautuu. En usko, että on linjausta siitä, että SVOP-sijoituksen tulisi olla pysyvämpi tai pitkään yrityksessä.

     Tässä tapauksessa arvioisin asiaa veron kiertämissäännöksen osalta. Ehkä alla mainittu liiketaloudellinen syy jää puuttumaan yhtiöltä, kun raha käytetään SVOP-rahastossa vain nettovarallisuuden nostamiseksi ja osakkaiden hyödyksi, eikä yhtiö hyody sijoituksesta?

     ”Kun verovelvollisen suorittamien oikeustoimien taustalla ovat aidot liiketaloudelliset syyt, on verovelvollisella mahdollisuus valita sellainen toimintatapa, joka tuottaa hänelle alhaisemman verorasituksen kuin jokin toinen toimintapa.”

     Veron kiertämissäännöksen soveltaminen
     https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49027/veron_kiertamissaannoksen_soveltamine2/

     Vastaa
 10. Morjens! Erittäin hyvä kirjoitus! Pakko kysyä tällainen perustavaa laatua oleva kysymys: Mihin perustuu se, että osakeyhtiön nettovarallisuuden noustessa on mahdollista nostaa enemmän matalammin verotettua osinkoa? Ja miten tämä käytännössä toimii.

  Vastaa
 11. Tervehdys ja kiitos hyvistä kommenteista!
  Minulla olisi kysymys SVOP -sijoituksen tulkitsemisessa lahjaksi. Onkohan sellaista vaaraa?
  Keissi on sellainen, että vaimoni 100% omistamalla pöytälaatikkoyhtiön puitteissa olisi mahdollisuus lähteä kehittämään uutta liiketoimintaa mutta se tarvitsee pääomaa noin 50k€. Olen harkinnut tuota sijoitusta pääomalainana tai SVOP -sijoituksena. Kumpikohan olisi järkevämpi?
  Tuo 50 k€ riittäisi parin vuoden starttikustannuksiin ja jos homma lähtee vetämään niin hyppäisin pois omasta päivätyöstäni jatkamaan yrittäjänä. Perustaisin oman yrityksen, joka ostaa vaimoni alullepaneman liiketoiminnan.
  En siis välttämättä tarvitse lainaa tai sijoitusta takaisin.
  Mutta mietityttää voinko sijoittaa 50 k€ vaimon firmaan vai voidaanko se tulkita lahjaksi, josta menee lahjavero?

  Vastaa
  • Hei! Ymmärrän kyllä kysymyksen, mutta en osaa kovin hyvin vastata. Nämä lahja- ja perintöasiat on monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia. Tässä kuitenkin omia mietteitä.

   SVOP-sijoitus ilman vastiketta tosiaan vaikuttaa lahjamaiselta, ellei sijoitukseen liity jotain sopimusta, jossa luvataan sijoitusta vastaan jotain. Varma tapa käsittääkseni on korollinen laina.

   Vastaa
 12. Hei,

  Näetkö ongelmana jos SVOP-sijoitus tapahtuisi vaikka 2 kertaa vuodessa 10 vuoden ajan ja 9 vuoden päästä alkaisin tekemään pääoman palautuksia näistä sijoituksista? Rullaisin siis pääomaa yritykseen asteittain 10 vuoden ajan ja palauttaisin niitä sitä mukaa kun 10v määräaika meinaa umpeutua.

  Vastaa
  • Hei, kiitos hyvästä kysymyksestä. En ole paras vastaamaan tähän, mutta itse ajattelen ettei ole ongelmaa. On olemassa tietyt säännöt ja tässä niitä noudatetaan. Dokumentoisin tarkkaan mikä sijoitus palautetaan ja alun perin pitää olla hyvät tositteet sijoituksista.

   Vastaa
 13. Onko kannattavampaa laittaa rahaa osakeyhtiön SVOP-rahastoon ja sijoittaa yrityksen kautta kuin henkilökohtaisesti, mikäli SVOP-sijoitus palautetaan alle kymmenen vuoden kuluessa.? Jos kyllä, osaatko laskea kuinka paljon? Tuossa on aika monta muuttujaa kuten mahdolliset isommat huojennetut osingot sekä erilaiset veroprosentit pääomatuloille yksityishenkilö vs osakeyhtiö.

  Vastaa
  • Kiitos kysymyksestä. Voisin jossain vaiheessa kirjoittaa artikkelin laskurista, joka vertailisi henkilön ja Oy:n verotusta. Alla analyysia ilman esimerkkinumeroita.

   Kuten sanoit, lopullinen kannattavuus riippuu monista tekijöistä eli henkilön tilanteesta. Yleisellä tasolla voisi sanoa, että osakeyhtiön kokonaisveroaste 26-26,8%(yhteisövero ja nettotulosta osinkovero 30-34% kannalla) on alhaisempi kuin henkilön pääomatulovero 30-34%. Osinkoa ei usein kannata heti alkaa maksamaan, jolloin voi lisäksi viivästyttää osinkoveron maksua ja saada aikaan pientä korkoa korolle efektiä. Osakeyhtiön pyörittämisestä koituu kuitenkin hallintoa(suurimmat kirjanpito ja mahdollinen tilintarkastus), jonka ulkoistus maksaa ehkä 1000-2000e vuodessa.

   Yhtälöstä voi päätellä nopeasti sen, että tällaisessa perustilanteessa, jossa yhtiö ei tarjoa mitään erikoishyötyjä, sijoitussalkun tulee olla tarpeeksi suuri, jotta yllä mainitut verohyödyt ylittävät hallintokulut. Usein 34% veroasteelle joutuminen(pääseminen?) on raja, jossa yhtiö tulee jo huomattavasti edullisemmaksi. Henkilö voi hyvänä vuonna päästä yli 30.000e pääomatuloihin esim. 200.000e sijoitussalkulla. Oy:n osalta 34% pääomatuloilta on turvassa huomattavasti pidempään: osinkotulosta vain 25% on pääomatuloa, joten 30.000e pääomatulorajan ylitys vaatii jo yli 120.000e vuotuisen osingon, joka taas vaatii yhtiöltä 1,5Me nettovarallisuuden.

   Jos omistaja ei ole palkkatyössä tai eläkkeellä tai saa muuta ansiotuloa, tulee osakeyhtiön kautta sijoittamisesta erityisen kannattavaa, kun yhtiö voi maksaa omistajalle hyvin kevyesti verotettua palkkaa ja vähentää palkkakulun omassa yhtiöverotuksessaan.

   Osakesäästötili on myös hyvä vaihtoehto, jos käy kauppaa vain osakkeilla, jotka eivät ole ulkomaisia osinkoyhtiöitä. Yläraja 50.000e estää valitettavasti laajemman käytön.

   Vastaa
   • Kiitos vastauksestasi. Itselläni on siis yhden miehen osakeyhtiö joka tekee ”oikealla” liiketoiminnalla noin 100 000 euroa liikevaihtoa vuodessa. Kuluja on vuodessa alle 10 000 euroa ja loput rahat olisi tarkoitus saada omaan taskuun mahdollisimman edullisesti tarpeen vaatiessa. 30 000 euron nettotulot riittävät hyvin elintasoni ylläpitoon joten sijoitettavaa jää. Tarkoitus tehdä yrityksestä ennenaikaisen eläkkeen säästöpossu jossa on mahdollisimman pian puoli miljoonaa taseessa.

    Vastauksesi perusteella minun tosiaan kannattaa laittaa henkilökohtaiselta tililtäni löytyvät ”ylimääräiset” ~50 000 euroa SVOP-rahastoon jolloin pääsen nauttimaan suuremmista verohuojennetuista osingoista sekä keveämmin verotetuista sijoitustuotoista.

    Olisi kyllä hienoa jos kirjoittaisit artikkelin yhden miehen (sijoitus)osakeyhtiön verojen optimoinnista

    Vastaa
    • Olen samaa mieltä. Kuulostaa siltä, että osingot 8% nettovaroista kannattaa sinun nostaa ja boostata nettovaroja vielä tuolla 50k lisäsijoituksella, koska liiketoiminnasta kertyvät voitot ovat suuria verrattuna yhtiön varoihin. 50k lisäsijoitus toimii lisäksi puskurina, jota voit palauttaa jos joskus tarvitset enemmän rahaa ulos yhtiöstä. Palkan määrää sinun kannattaa pohtia, ~30k vuosipalkka tuntuisi optimilta, olettaen ettet saa ansiotuloa muualta.

     Vastaa
 14. Heps. Mites tämä SVOP-homma menee yritysten välillä? Minulla on toimiva osakeyhtiö jolla on kertynyt hiukan varoja tilille. Tarkoitus olisi perustaa eri porukalla toinen firma tekemään ihan toista juttua ja ajattelin alkuinvestoinnin (vain muutamia tuhansia) rahoittaa SVOP-rahoituksella tuon toisen yhtiön kautta. Onko tässä jotakin riskejä? Olisin kuitenkin pääosakas uudessakin yhtiössä. Omistusta vanhan yhtiön ei ole tarkoitus uudesta firmasta ottaa vaan toimia ”ulkopuolisena” mikä on käsittääkseni mahdollista.

  Tuntuisi jotenkin turhalta ensin maksaa palkkana isolla veroprosentilla tuo muutama tonni ja sitten laittaa se uuteen firmaan.

  Uuden yhtiön tulevaisuus on varsin epävarma enkä välttämättä odota saavani noita sijoitettuja rahoja koskaan takaisin omalle yhtiölleni.

  Vastaa
  • Hei, kyllähän tuo onnistuu. Jos sijoitusta vastaan ei anneta osakeomistusta, on kyseessä vastikkeeton SVOP-sijoitus. Takaisinmaksusta sopiminen on sitten toinen juttu, siihen en osaa tarkemmin vastata. Lähtökohtaisesti uuden yhtiön yhtiökokous päättää varojenjaosta, jota myös SVOP-sijoituksen palautus on. Jos oman pääoman ehtoinen sijoitus ei ole uuteen yhtiöön tarpeellinen, voisi rahan lainaaminen sinun toimivasta osakeyhtiöstä uudelle yhtiölle ja velkakirjan kirjoittaminen olla kätevämpi ratkaisu.

   Vastaa
   • Ok, kiitti. Tässä tuli samalla mieleen kysymys, että miten SVOP vaikuttaa ”sijoittavan” firman taseeseen/tulokseen? Mihin menoluokkaan tuo sijoitus laitetaan, vastineeksi kun ei taida tulla mitään velkakirjaa, omistusosuutta tms?
    Lainaamisessahan homma on selvä, velkakirja merkitään taseeseen eikä näin ollen vaikuta tulokseen. Vai…?
    Mielellään ei tekisi uuteen firmaan velkaa tarpeettomasti.

    Vastaa
    • Svop-sijoitus varmaankin korottaisi taseen vastaavissa olevaa osakkeiden alkuperäistä hankintahintaa?

     Vastaa
     • Näin silloin, jos sijoittaja omistaa ennestään osakkeita yhtiöstä, johon vastikkeeton SVOP-sijoitus tehdään.

    • Hei, en osaa tuohon sanoa yleispätevästi, miten pitäisi kirjata. Ilman suoraa sijoittajan omaa intressiä tehdyt sijoitukset ovat hankalia, että miten lopulta tulkitaan. Voisiko harkita pääomalainaa?

     Vastaa
 15. Tarkoittaako Verotusperusteisten varausten kirjaaminen varautumista tuleviin menoihin?

  Vastaa
  • Hei, voisitko tarkentaa tätä, antaa vaikka esimerkin. Pahoittelut myöhästyneestä vastauksesta.

   Vastaa
 16. löytyipä hyvä keskustelu googlaamalla! onko tietoa mistä löytyisi hyvä valmis pohja/malli SVOP sopimuksen tekemiseen, joka käy kirjanpitäjälle? mitä pitäisi huomata siinä mainita?

  Vastaa
  • Hei, en uskalla mitään yleispätevää alkaa suosittelemaan, riippuu niin tilanteesta. Ehdottaisin, että keskustelet asiasta kirjanpitäjäsi kanssa.

   Vastaa
 17. Meillä on kolmen henkilön mistama osakeyhtiö, minkä perustettiin ilman osakepääomaa. Yhtiön tekee pelkästään sijoitustoimintaa.
  Juuri nyt kaikilla ei ole mahdollisuutta sijoittaa SVOP:tä osakeyhtiön omistusosuuksien suhteessa. Epätasapaino jatkuisi tilikauden yli. Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa miten verottaja suhtautuu osingonjakoon, kun yksi on rahoittanut (SVOP) huomattavasti vähemmän kuin muut osakkaat suhteutettuna omistusosuuksiin?

  Vastaa
 18. Kiitos hyvästä tekstistä!

  Jos ajatellaan että laitan osakeyhtiöön rahaa SVOP sijoituksena, ja maksaisin ne vaikka 9v. kuluessa. Voinko rahoittaa tämän alkuperäisen sijoituksen uudella SVOP sijoituksella? Tai sijoittaa joka vuosi SVOP sijoituksia ja maksaa ne takaisin aina 9v rajapyykissä? Jos sijoittamani SVOP summa on joka vuosi sama, niin periaatteessahan tuon voisi nähdä olevan, niin että maksan SVOP sijoituksen takaisin SVOP sijoituksella.

  Vastaa
  • Kiitos viestistä. Voisitko tarkentaa sijoitusten järjestestystä ja ajankohtaa vaikka listaamalla tapahtumat laittamalla kuvitteelliset summat ja kuvitteelliset päivämäärät.

   Vastaa
 19. Hei,
  Onko mahdollista tehdä Svop-sijoitusta muussa muodossa kuin euroina, esimerkiksi kryptovaluuttoina?
  Huomioidaanko sijoituksen arvo kryptovaluuttojen määrässä vai sijoituksen hetkellä olleella euroarvona?
  Onko aiheesta luettavissa lisää, eli esim svopin tekemisestä osakkeilla. Jos se on siis mahdollista

  Vastaa
  • Moi, onhan se mahdollista. Sijoituksen arvo huomioidaan lähtökohtaisesti sijoitushetken euromääräisen käyvän arvon mukaan. Itse en ole vielä kirjoittanut aiheesta tarkemmin, mutta löydät lisätietoa termillä apporttisiirto tai apporttiomaisuus.

   Vastaa
 20. Hei, onko sillä merkitystä pääoman palautuksen yhteydessä, jos SVOP-sijoitus on tehty apporttiomaisuutena? Eli jos yhtiöön on tehty vuosi sitten 10k SVOP-sijoitus apporttiomaisuutena eikä rahasijoituksena, onko se silti verovapaasti nostettavissa?

  Vastaa
  • Hei, nähdäkseni ei ole merkitystä, eli apporttina tehty sijoitus on palautettavissa samalla tavalla kuin rahana tehty sijoitus ja apporttina tehdyn voi palauttaa rahana.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vastaavia artikkeleita

Uudet tekstimme julkaistaan inderes.fi:ssä

Uudet tekstimme julkaistaan inderes.fi:ssä

Uudet kirjoituksemme täydentävät jatkossa Inderesin analyysipalvelua ja julkaistaan inderes.fi:ssä. Ensimmäiset tekstit käsittelevät tuttuja aiheita holding- ja sijoitusyhtiön verotukseen ja kirjanpitoon liittyen, joskin uudesta näkökulmasta. Myöhemmät tekstit tulevat...

YEL-uudistus 2023

YEL-uudistus 2023

Tekstiä on päivitetty 22.11.2023. Yrittäjän eläkelakiin on esitetty muutosta. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja on mahdollista, että se tulee vielä voimaan 1.1.2023. Käsittelyn tilannetta voi seurata alla olevasta linkistä....

Kuolinpesä – listaamattomien osakkeiden myynti

Vieraskirjoittaja Jaakko JääskeläOstaja-Invest Oy (ostammeosakkeita.fi)   Mukavaa kevään alkua blogin lukijoille! Tämän kertaisen kirjoituksen tavoite on auttaa kuolinpesien (puhekielessä usein perikuntien) osakkaita ymmärtämään, miten listaamattomien...