Tulolähdejaon poistaminen osa 2 – strategiat

mennessä | touko 27, 2019 | Sijoitusyhtiö | 5 Kommentit

Edellisessä tekstissä kävin läpi lakimuutoksen vaikutukset sijoitusyhtiöille. Se on hyvä lukea ensin ja ottaa esille tätä osaa luettaessa. En kertaa faktoja yhtä yksityiskohtaisesti tässä osassa vaan keskityn vero-optimoinnin strategioihin.

Haluan muistuttaa, että vaikka tässä tekstissä pohditaan syvällisesti muun omaisuuden luovutustappioiden verovähennystä, on asian merkitys yleensä melko marginaalinen ja tärkeämpää on keskittyä tuottojen tekemiseen. Ääritapauksissa vaikutus on kuitenkin merkittävä ja huonolla suunnittelulla voi menettää suuria verovähennyksiä. Asia on hyvä ymmärtää oman yhtiön kannalta, jotta osaa valita oikean strategian.

LAKIMUUTOKSEN VAIKUTUS LYHYESTI

Henkilökohtainen tulolähde sulautettiin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, mutta poikkeukseksi jätettiin elinkeinotoiminnan tulolähteen sisälle alalaji muu omaisuus, jonka luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan muun omaisuuden luovutusvoitoista. Muuhun omaisuuteen kuuluvat passiivisesti hallinnoitavat osakkeet, jotka eivät ole kiinteistöyhtiön osakkeita. Näitä voivat olla ainakin:

 • Pitkäaikaisluonteiset sijoitukset, joita ei voida lukea lyhytaikaisiin sijoituksiin eli vaihto-omaisuuteen tai rahoitusomaisuuteen. Näitä voivat olla:
  • listaamattomat osakesijoitukset, joilla ei ole jälkimarkkinaa
  • pitkäaikaiset lainasaamiset, joilla ei ole jälkimarkkinaa
  • muut vastaavanluonteiset sijoitukset
 • Listatut sijoitukset, jos yhtiön sijoitustoiminta on hyvin passiivista

Alla on kuvattu kolme strategiaa, joita noudattamalla pyritään minimoimaan riski siitä, että muun omaisuuden luovutustappiot jäisivät käyttämättä.

STRATEGIA 1 – ei “muuta omaisuutta”

Jos mahdollista, paras strategia on käsitellä kaikki sijoitustoiminta muun omaisuuden ulkopuolella. Silloin kaikki tappiot vähenee kaikista tuloista eikä mietittävää ole. Tätä strategiaa ei voi kuitenkaan noudattaa, jos yhtiöllä on sijoituksia, jotka on pakko lukea muun omaisuuden luokkaan. 

STRATEGIA 2 – kaikki ryhmässä muu omaisuus

Toinen melko toimiva vaihtoehto on käsitellä kaikkia sijoituksia muun omaisuuden alla, jolloin luovutustappioille löytyy vastaavia luovutusvoittoja, jos vaan voittoja ylipäänsä on.

Tässä tilanteessa yhtiöllä on pitkäaikaisia sijoituksia, jotka on luettava muuhun omaisuuteen sekä myös pörssisijoituksia, jotka voitaisiin käsitellä elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuutena. Jos pörssikauppa tai vastaava ei ole todella aktiivista, myös pörssiosakekaupan voinee käsitellä halutessaan muun omaisuuden alla. Tässä menettelyssä menettää pieniä etuja, joita elinkeinotoiminnan vaihto-omaisuuskäsittely tarjoaa.

Miinuksena on myös, ettei osinkotuottoja, korkopaperien korkotuottoja tai muita sijoitustuottoja(jotka eivät ole luovutusvoittoja) voi yhdistää luovutustappioiden kanssa. Jos yritys harjoittaa muuta elinkeinotoimintaa kuin sijoittamista, vaikkapa laskuttaa konsultointia tai tekee autokauppaa, ei muun omaisuuden sijoitusten luovutustappioita voi vähentää myöskään näistä tuotoista, kuten strategiassa 1 voi.

EPÄOPTIMAALINEN TILANNE – elinkeinotoimintaa ja yksittäisiä muun omaisuuden sijoituksia

Yhtiöllä voi olla aktiivisen pörssiosakekaupan(käsitellään vaihto-omaisuutena) ja kiinteistösijoitusten lisäksi yksi tai muutama pitkäaikainen sijoitus, jotka täytyy lukea muun omaisuuden luokkaan. Tässä tapauksessa voi käydä niin, että nämä yksittäiset pitkäaikaiset sijoitukset luovutetaan tappiolla ja muun omaisuuden luovutusvoittoja ei ole. Tappioita kun ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta, ne vahvistetaan ja jäävät muistiin 10 vuodeksi odottamaan tulevia muun omaisuuden luovutusvoittoja. Jos muuta omaisuutta ei tulee lisää tai vähistä eristä ei saada 10 vuodessa voittoja, jää luovutustappio lopullisesti vähentämättä.

Jos yhtiöllä ei ole tappioiden jälkeen jäljellä muuta omaisuutta, mutta on vähentämättömiä luovutusvoittoja, antaa se kannustimen osakkeiden ostamiseen muuhun omaisuuteen verovapaiden tuottojen toivossa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tuotot ovat tärkeämpiä kuin verot, eikä mennä liiallisuuksiin verovähennysten metsästyksessä.

Tästä siirrytään strategiaan 3.

STRATEGIA 3 – muu omaisuus hyvin edustettuna elinkeinotoiminnan rinnalla

Tässä skenaariossa yhtiöllä on aktiivisia sijoituksia elinkeinotoiminnan alla, mutta myös pitkäaikaisia sijoituksia muun omaisuuden alla. Aktiiviset sijoitukset ovat niin suuressa roolissa, ettei niitä haluta siirtää muun omaisuuden alle, koska strategian 2 alla mainittujen etujen menettäminen olisi liian merkittävää. 

Jotta vältettäisiin ylempänä kuvattu epäoptimaalinen tilanne, jossa muun omaisuuden luovutustappioita jää roikkumaan, olisi muun omaisuuden alla hyvä olla enemmän edustusta eli oma “ekosysteemi”. Plussaa olisivat useat eri sijoitukset, joista yhdenkään osuus ei olisi liian suuri sekä esim. maantieteellistä ja toimialojen välistä hajautusta, joka laskisi osakkeiden välistä korrelaatiota. Näin luovutustappioita ja -voittoja syntyisi ja pääsisi vähentämään ristiin.

POHDINTAA

Kuten huomaatte, oikean strategian valinta ei ole aina ihan yksiselitteistä. Pitäisi osata suhteuttaa eri asioiden arvoa toisiinsa. Ei tietenkään halua menettää verovähennyksiä, mutta ei myöskään kannata lähteä tekemään haitallisia muutoksia, jotta välttäisi pienen mahdollisen luovutustappion verovähennysoikeuden.

BONUS

Lakimuutoksessa mainittiin myös:

“Yhteisön tuloverolain mukaisesti verotettavaan muun toiminnan tulolähteeseen sisältyy nykyisin osakkaan yksityiskäytössä olevan omaisuuden lisäksi usein myös muuta sellaista omaisuutta, jota ei ole katsottu käytettävän yhteisön elinkeinotoiminnassa. Koska rahoitusomaisuuden määritelmää jonkin verran väljennettäisiin, voisi ainakin osa tähän asti tuloverolain mukaan verotetusta rahavaroihin verrattavasta omaisuudesta kuulua jatkossa rahoitusomaisuuteen.”

Kun saadaan parempaa ymmärrystä, mitä tähän yllä mainittuun osaan voisi sisällyttää, saattaa tilanne tietyissä tilanteissa helpottua. Näin siis jos tiettyjä pitkäaikaisia sijoituksia voisikin sisällyttää elinkeinotoiminnan rahoitusomaisuuteen muun omaisuuden sijaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että lähtökohtaisesti rahoitusomaisuuden pitäisi sisältää vain lyhytaikaisia, eikä jatkuvasti useana tilikautena tuottoa tuottavia eriä.

LÄHTEET

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180257.pdf

sijoitusyhtio.net

Sijoittajan asialla

Etsitkö tilitoimistoa joka ymmärtää sijoittamisesta?

Uusimmat kirjoituksemme täydentävät Inderesin analyysipalvelua

Selaa aiheittain:

Investco

SIJOITTAJIEN TILITOIMISTO

Kirjoittajan pyörittämä tilitoimisto Investco erikoistuu sijoitusyhtiöihin ja holding-yhtiöihin.

5 Kommentit

 1. Hyvä pohdinta ja ajankohtainen kun verotus täytyy jättää. Tosiaan on epäoptimaalista omistaa muuta omaisuutta joka tuottaa osinkoja ja korkoja. Aika hankalaa ja epäloogista, että luovutustappiot eivät vähennä niitä tuloja. Löysin täältä:

  https://www.veronmaksajat.fi/Veroilmoitus/osakeyhtion-veroilmoitus-2020/#f093751e

  kuitenkin lauseen: Muun omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion saa lähtökohtaisesti vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

  Muuhun omaisuuteen kuuluvien muiden kuin kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden ja yhtymäosuuksien hankintamenon vähentämistä on sen sijaan rajoitettu. Tällaisen muuhun omaisuuteen kuuluvan osakkeen ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutuksesta syntyneen tappion voi vähentää vain niistä veronalaisista voitoista, jotka ovat syntyneet muun omaisuuden luovutuksesta. Vähennyksen voi tehdä verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. Näitä luovutustappioita ei merkitä tähän.

  eli ehkä jotain reittejä kuitenkin tähän on. Täytyy jatkaa selvityksiä.

  Vastaa
 2. Hei,

  Minulla on ikävä tilanne. Eräs listaamaton yhtiö heiluu konkurssin partaalla ja omistukseni on menettänyt arvonsa. Yhtiön johto on tarjonnut osakkeista halukkaille 1 euron koko potista. Itseasiassa arvo on jopa negatiivinen, koska yhtiölle pitäisi maksaa muutama satkua paperitöistä.

  Varovaisuusperiaatteen mukaan minun tulisi tilinpäätöksessä alaskirjata tämä sijoitus.

  Muita yksityisten osakeyhtiöiden omistuksia ei ole. Yhtiöllä on tämän sijoituksen lisäksi vaihto-omaisuusarvopapereita, sekä rahoitusomaisuutena merkittyä velkaa toiselle yhtiölle. Tämä velka lyhenee kokonaan tänä vuonna ja velasta tulee tänä vuonna korkotuloja vain noin 10% tämän yhden omistuksen alaskirjauksesta.

  Eli ollaan jossain strategia kolmosen paikkeilla, sekalainen omistus erilaisia omaisuuslajeja.

  Tämän velan korot varmaan menee päikseen tämän tappion kanssa, mutta miten jäljelle jäävä 90%, onko mitään mahdollisuuksia saada sille vastaavia tuloja?

  Olen sijoittamassa pörssiosakkeiden lisäksi myös kryptovaluuttoihin ja ajattelin merkata kryptovaluutat myös vaihto-omaisuutena, kuten pörssiosakkeetkin. Nämä ovat kuitenkin luonteeltaan varmasti pidempiä sijoituksia, joten voin jättää treidauksen tekemättä ja merkata kryptot rahoitusomaisuuteen. Erityisesti, jos ei oikein muita mahdollisuuksia ole tuon osakesijoituksen tappion kattamiseksi?

  Vastaa
  • Hei, kiitos viestistä. Et maininnut, onko konkurssin partaalla heiluvat osakkeet jo kirjattu kirjanpitoon ja ilmoitettu veroilmoituksella? Jos on niin mihin omaisuusluokkaan? Ilmeisesti ei ole yhtiön ensimmäinen tilikausi? Pohditaan näiden tietojen jälkeen tarkemmin vaihtoehtoja.

   Vastaa
   • Hei,

    Osakkeet on ollut hallussa useamman vuoden, muistaakseni 5 vuotta. Ne on veroilmoituksessa ilmoitettu kohdassa Muu omaisuus – Arvopaperit.

    Vastaa
 3. Moi, kun osakkeet ovat luokassa Muu omaisuus, niiden tuleva luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen kuin muista Muu omaisuus -luokan luovutusvoitoista. Näin ollen sitä ei voi vähentää vaihto-omaisuuden tuotoista, eikä rahoitusomaisuuden korkotuotoista. Muun omaisuuden luovutustappio vahvistuu verotukseen vasta kun tappio on lopullinen eli konkurssissa ja pesä on jaettu tai on vahvistettu että jaettavaa ei ole osakkeenomistajille. Tappio on voimassa 5 vuotta.

  Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vastaavia artikkeleita

MILLOIN SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMINEN KANNATTAA?

MILLOIN SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMINEN KANNATTAA?

SUORA TULOVEROTUS Minulta usein kysytään, paljonko pitää olla varallisuutta, että sijoitusyhtiön perustaminen kannattaa. Vastaan aina, että riippuu kokonaistilanteesta. Varallisuuden määrä tai oikeastaan (oletettujen) tuottojen määrä on yksi tekijä, mutta ratkaisevaa...